งาน “Thailand Game Show 2020” ได้ประกาศเลื่อนการจัดงานออกไปเป็น วันที่ 9-10 มกราคม 2021 แทนแล้ว

โดยปกติแล้วงานนี้จะจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายนของทุกปี แต่เนื่องจากปีนี้ทั้งสถานการณ์ COVID-19 และสถานการณ์ไม่ปกติในประเทศไทยหลายอย่าง ทางทีมผู้จัดงานจึงตัดสินใจออกมาเลื่อนวันจัดงานเป็นที่เรียบร้อย

Continue Reading