เซ่นโควิด-19! TOKYO GAME SHOW 2020 เลื่อนจัดงานแบบออนไลน์

ผู้จัดงานประกาศเปลี่ยน Tokyo Game Show 2020 เป็นแบบออนไลน์ เนื่องจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 งาน Tokyo Game Show ถือเป็นงานเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น โดยเมื่อปี 2019 มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 260,000 คน แต่ในปี 2020 นี้ทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้จัดงานตัดสินใจเปลี่ยนการจัดงาน Tokyo Game Show 2020 เป็นแบบออนไลน์แทน โดยทางผู้จัดได้แถลงการณ์ผ่านเว็บไซต์ Kotaku ว่า “เนื่องจากตอนนี้โลกกำลังเผชิญกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 และสถานการณ์ในประเทศญี่ปุ่นก็ยังไม่แน่นอนเช่นกัน ซึ่งพวกเราได้คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้เข้าชมงานและผู้ร่วมงานมาเป็นอันดับแรก เราจึงขอให้เข้าใจและความร่วมมือจากทุกท่าน” ซึ่งงาน Tokyo…

Continue Reading